Årets aller første driftsstyremøte

26. januar 2021 hadde Bjøråsen skole et digitalt driftsstyremøte på zoom. Driftsstyret er et styre hvor to foreldre, to ansatte, to elevrådsrepresentanter, to kommunale representanter og styrets sekretær, nemlig skolens rektor deltar. Dette møte går ut på å ha en plan for skolen utdanning og kultur. Driftsstyrets oppgaver er å vedta skolens budsjett, strategisk plan, skolens ordensreglement og se til at skolen har en plan for hjem og skole samarbeid. Driftsstyrets leder i år er Kjell Kristiansen og nestleder er Espen.

Endring av budsjett i 2021

Det ble brukt 45 286 000 i 2020 og nå er det planer om å bruke 2 451 000kr mindre i 2021 som blir et budsjett på 42 835 000kr i år.

-Elevsats, 9 774 000kr ble brukt i 2020 på elevsats og nå vil det bli brukt 96 000kr mindre i 2021. Disse pengene blir blant annet brukt på å kjøpe inn nye PCer til 8 og 9 trinn på bjøråsen skole, 9 trinn sine PCer er allerede bestilt og ligger inne på skolen. På grunn av Corona situasjonen kommer det til å ta litt lengere tid til å få bestilt PCer til 8 trinn, men vi ser fram til å få gjort det. I tillegg til dette har rektor på bjøråsen skole tenkt å få inn nye skolebøker for elevene.

-Basisbeløp, 3 629 000kr ble brukt i 2020 og nå skal det bli brukt 29 000kr mindre i 2021 som blir da 3 000 000kr i år.

Strategisk plan

Grunnleggende ferdigheter elevene skal kunne når de går ut av 10 trinn på bjøråsen skole er lesing, skriving og regning. For å kunne få til dette skal det være god kvalitet på undervisning, god kvalitet på klasseledelse og involvere elevene så de får si sin mening og være med på å bestemme hva som er bra for dem.

Orienteringssak

Skolen samarbeider med bydelen og har laget en prosjektplan når det kommer til aktiviteter for de unge. På grunn av Corona situasjonen er det mye mindre aktiviteter enn det var før for ungdommer og derfor vil skolen og nærmiljø prosjektet ha en undersøkelse der tema er tilgang til aktiviteter for elevene.

FAU

Den strategiske planen for bjøråsen skole blir sendt videre til Utdanningsetaten. FAU får planen 10 dager før sending som blir ca den 4.februar. FAU sin plan var å ha et møte med foreldrene på bjøråsen skole hvor de skulle snakke om den strategiske planen og hvordan vi skal klare å utføre skolens mål.

– av Dania og Marva