Assisterende rektor på Bjøråsen

Kan du fortelle litt om deg selv?
-Ja, det kan jeg. Jeg heter Irene Bjerknes Skaland og kommer opprinnelig fra Smøla på Nordmøre, men flyttet til Oslo da jeg var 18. Jeg er gift og har to barn, en på 18 og en på 14. På fritiden liker jeg å trene, være med venner, familie og drive med musikk. Jeg startet her på Bjøråsen i oktober 2020, så jeg er fortsatt veldig fersk på huset.

Hva er målet ditt for skolen?
-Målet for skolen er at Bjøråsen skal være en skole som utdanner robuste og trygge mennesker, mennesker som både vil og kan ta ansvar for seg selv og andre, både nå og i fremtiden. Vi på skolen jobber for at alle elever skal gå ut fra Bjøråsen med ferdigheter som gjør de rustet til å mestre alt de møter videre i livet, både faglig og sosialt. Jeg synes visjonen til skolen sier dette på en fin måte: “Sammen åpner vi dører mot verden og fremtiden”

Hva er jobben din her på skole?
– I denne jobben har jeg mange forskjellige arbeidsoppgaver. Hovedoppdraget er å lede skolen sammen med Rachid og Anette. Det betyr blant annet at jeg har hovedansvaret for elever og lærere på 8. og 9.trinn, og så bruker jeg mye tid sammen med resten av ledelsen og lærerne for å finne ut hvordan vi kan gjøre skolen best mulig for elevene, både faglig og sosialt.

Hvordan er det å være assisterende rektor?
-Det er veldig gøy. Ingen dager er like, man vet aldri hvordan neste dag blir fordi det er forskjellige ting som skjer hele tiden. Jeg lærer masse av å være her. Det er så mange flinke og dedikerte lærere og andre ansatte her som virkelig brenner for det de driver med, og som vil det beste for elevene sine. Også er det elevene da, så mange flotte ungdommer med smil og latter. Det er veldig fint å være assisterende rektor på Bjøråsen skole.

Hvorfor valgte du å være assisterende rektor på Bjøråsen.
-Jeg valgte å være assisterende rektor på Bjøråsen skole fordi jeg brenner for skole og jeg er håper og tror at jeg kan bidra til å lage en enda bedre skole. Det er så mye potensiale i elevene som går her, og det å få være med i den utrolige utviklingen de har her på 3 år er skikkelige inspirerende.

Hvordan er miljøet på skolen?
-Det jeg har opplevd så langt er veldig positivt. Jeg ser elevene i gangen som smiler og som har det godt sammen. Skolehverdagen i denne pandemien blir litt annerledes enn det vi har til vanlig, så elevene har ikke muligheten til å være så mye sammen med hverandre på tvers av trinn. Vi gleder oss til vi kan sette i gang med alle de vanlige aktivitetene i løpet av skolehverdagen, det tror vi gjør at elevene har det enda bedre på skolen. Trass et rart skoleår svarer elevene veldig positivt på trivsel i Elevundersøkelsen, elevene har det bra her.

Kan du forklare hva skolen gjør i henhold til korona og tiltakene?
-Ja, vi har blant annet forskjellige ringetider som gjør at alle elevene starter på forskjellige tidspunkt. Alle elvene er delt inn i forskjellige deler av bygge som gjør det lettere å holde en avstand vi er pålagt. Da vi var på rødt nivå var en del av organisert som hjemmeundervisning. Nå som vi er på gult nivå, kan heldigvis de aller fleste fagene være fysiske på skolen. Det er vi alle veldig glade for, det beste for alle er å møtes og være sammen i skolebygget. Vi er alle ganske lei av korona nå, og derfor må vi hele tiden passe på å minne hverandre om vasking og avstand.

I det siste har det vært mye snakk om rasisme, og døden til Benjamin har tatt opp mange spørsmål på hvordan skolene jobber for å stoppe at det er diskriminering og rasisme på skolen, hvordan jobber Bjøråsen med dette?
-Dette er begreper som gjennomsyrer mye av det vi gjør hele tiden. I den nye læreplanen står det blant annet at vi skal arbeide for at menneskeverdet og verdiene som støtter opp om det skal være basis for alt vi driver med. Det betyr i alt fra det som skjer i klasserommene, til hvordan vi etterlever ordensreglementet og til hvordan vi klarer å overføre det vi jobber med på skolen til det virkelige livet etter skolen. Akkurat nå har vi menneskerettigheter som tema i temabasert undervisning på alle trinn, og i det temaet er begreper som rasisme, likeverd og inkludering svært viktig. Vi ønsker å engasjere elevene og hjelpe de til å ta egne standpunkt og stå for egne valg i dette temaet. Det som er veldig fint med Bjøråsen er at vi har et flerkulturelt samfunn, et utrolig godt utgangspunkt for å skape et inkluderende og godt skolemiljø for alle elever.