-Fantastisk hyggelig på Frokostklubben!

 

Stolte frivillige i frokostklubben. Camilla Kampevold til venstre. Foto: Tonje Brustuen

Camilla Kampevold jobber frivillig med frokosttilbudet på Bjøråsen skole. Her får vi vite litt om hvordan det er for Camilla å jobbe frivillig med frokosten hver dag for ungdommene på Bjøråsen. 

Hvordan er det å jobbe frivillig på Bjøråsen skole?
‘Fantastisk hyggelig! Vi har utrolig fine ungdommer, jeg synes de møter oss på en veldig fin måte.’

Hvorfor valgte du å jobbe frivillig med frokosten?
‘Det er vel litt tilfeldig egentlig. Jeg synes jeg hadde mye tid og barn på skolen. Det var egentlig bare tilfeldig.’

Hva er det beste med å bidra i frokostklubben
Man føler at man gjør noe nyttig for samfunnet og nærmiljøet!

Hva pleier du å gjøre når du jobber frivillig?
Jeg har vært involvert flere år i frokosten, og vært med på et par andre ting foreldrene organiserer, som julekafé, juleball og julemarked.

Frokostklubben holder til på skolen på tirsdager og torsdager. Ta kontakt med maja.sandven@ude.oslo.kommune.no hvis du har lyst til å hjelpe til!

Av Ilayda og Meis