Hva er viktigst: at barn får gå på skole eller voksne får gå på polet?

Hva er viktigst: at barn får gå på skole eller voksne får gå på polet? 23. januar ble det besluttet at den sosiale nedstengingen i Oslo forsterkes etter funn av mutert virus i Nordre Follo, hvor de strengeste smitteverntiltakene i Oslo siden 12. mars ble innført. Som følge av de forsterkede tiltakene ble blant annet alle butikker (utenom dagligvarebutikker, apotek og bensinstasjoner) ble stengt, alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler gikk over til rødt nivå, digital undervisning ble innført på videregående skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler og alle breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne ble stengt. Med andre ord ble det iverksatt meget inngripende tiltak, spesielt for barn og unge. Dermed kan en tenke seg at reaksjonene lot ikke vente på seg da regjeringen, representert av helseminister Bent Høie, gjenåpnet Vinmonopolet to dager senere.

Stengte læringsinstitusjoner
«Vårt mål er å skjerme barn og unge mest mulig». Dette er en frase som er blitt brukt som et fast innslag på alle regjeringens pressekonferanser, oftest representert av kunnskapsminister Guri Melby. Likevel ble det besluttet, kun dager etter at flere læringsinstitusjoner ble stengt, at Vinmonopolet skulle gjenåpnes. Hva slags signaler gir dette befolkningen? Neppe gode. Frustrasjonen har vært stor og reaksjonene har vært mange. Store debatter og mange underskriftskampanjer angående dette er det som preger sosiale medier i dag. At regjeringen prioriterer «polet» er viktigere enn skole og fritidsaktiviteter er det inntrykket folk flest har fått etter gjenåpningen. Dette har svekket manges tillit til regjeringen, noe man helst skulle vært foruten under en slik pandemi.

Alkohol eller helse?
Da store deler av Oslo ble stengt ned, var dette for å unngå en tredje smittebølge, denne gang av det muterte viruset med opprinnelse i Storbritannia. Hittil har over 2 millioner mennesker mistet som følge av pandemien. Kun samfunnskritiske butikker som dagligvarebutikker og apotek har holdt åpent. Senere ble Vinmonopolet også kategorisert som en samfunnskritisk butikk. Er vin, brennevin og sterkøl verdt å risikere en tredje smittebølge? Er alkohol mer verdt mer enn liv? I tillegg er Vinmonopolet statlig eid, noe som har vekket flere teorier om gjenåpningen, blant annet om penger er verdt mer enn liv?

Abstinenser fra alkohol og stengte pol
Et annet sentralt utsagn i forbindelse med gjenåpningen av Vinmonopolet kom fra helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse, hvor Guldvog sier følgende: «I tillegg kan stenging dessverre skape abstinenser for noen i en situasjon som er svært krevende». Alle står i en svært krevende situasjon, hvor mye er blitt tatt fra ens hverdag. Barn og unge har blitt rastløse av å ha mistet sin gunstige skolehverdag og sine fritidstilbud. Likevel må man holde ut under en slik situasjon. Hvis et stort flertall individer får abstinenser i så høy grad at Vinmonopolet, som kan være en sentral del av en tredje smittebølge, gjenåpnes, er det på høy tid at regjeringen heller fokusere på et bedre tilbud for alkoholavrusning.

Likevel finnes individene som påstår at de har ofret mye mer enn alle andre under pandemien, og er dermed glade for gjenåpningen av Vinmonopolet. Men en ting er de fleste enige om: at liv er mer verdt enn alkohol. Uansett hvor denne diskusjonen fører, kommer man alltid tilbake til det spørsmålet som på mange måter omhandler en prinsippsak. Så hva er egentlig viktigst: at barn får gå på skole eller voksne får gå på polet?