Hvem er Oppsøkende team?

Oppsøkende team er en trygg gruppe hvor Betol, Ida og Goran jobber. De jobber for at alle barn og fra 10 – 23 år i Bydel Grorud skal ha det godt og trygt. I tillegg stiller de opp for barn og unge som ønsker hjelp med ulike ting. Man finner også Oppsøkende team rundt i nærmiljøet. 

Foto: Dania Jafar

Kan dere fortelle litt om dere selv?
Vi jobber i oppsøkende team og det er verdens beste jobb. vi møter verdens beste ungdommer og verdens beste bydel. Vi elsker å jobbe her og er kjempeglad i ungdommene.

Kan dere forklare hva dere jobber med?
Vi jobber med ungdom fra 10-23 år som bor eller går på skole i Bydel Grorud. Vi tilbyr hjelp til alle som ønsker å snakke om ting eller trenger hjelp med for eksempel CV, skoleplass, NAV litt sånn forskjellig ting. Vi prøver å være der ungdommene befinner seg så vi er mye ute i miljøet og på skolene.

Hvem kan man ta kontakt med, og hvordan?
Vi er tilgjengelig på Facebook, instagram, mail og på telefon også ligger kontoret vårt ved siden av Ammerudklubben. På instagram heter vi grorudoppsokende, og på Facebook heter vi oppsokendegrorud.

Hvor mange dager er dere på skolen?
På grunn av det bare er tre ungdomsskoler i bydelen Grorud, så er vi på Bjøråsen skole på mandager, på tirsdager er vi på Apalløkka skole, og på torsdager er vi på Groruddalen skole.

Hva kan barn og ungdommer få hjelp til av dere?
Hvis du trenger hjelp så kan vi prøve å megle for deg slik at du blir hørt. Vår viktigste oppgave er å være talerør for ungdommer, å hjelpe dere slik at de voksne hører på dere.

Hva er spesielt med arbeidet deres som får dere til å ville fortsette?
Ungdommene!  Det beste med jobben er å gå rundt å snakke med hyggelige folk. Å få se ungdommene mestre ting etter at de føler de ikke blir hørt, sett eller at de ikke får hjelpen de trenger. Det er så givende å se at man kan bidra til at det skal bli bedre for den ungdommen, avslutter Betol.