“Ingen jobbdag er lik en annen”

Foto: Soukaina Saoudi

Hilde Østereng eller Hibben, som hun også blir kalt, er kontorleder på Bjøråsen skole. Hun er 50 år og bodde i Groruddalen i mange år, men flyttet til Rykkinn i Bærum for 10 år siden. Hilde bruker mye av fritiden sin på å være frivillig på Romsås. Hun er med å jobbe som frivillig på Romsås Reiret frivilligkafe som ligger på nærmiljøhuset. de holder vanligvis oppe søndag, tirsdag og fredag. Hibben forteller oss at det også blir arrangert julaftenfeiring, nyttårsfeiring, og juletrefest for de minste. Romsås Reiret holder også kafeen oppe i påsken. nå som vi har blitt mer kjent med hvem Hilde er, la oss se litt nærmere på jobben hennes.

Hvor lenge har du jobbet på Bjøråsen skole?

-Jeg startet å jobbe på Tiurleiken skole som skoleassistent i 1998. I 2014 fikk jeg muligheten til å starte på kontoret på Tiurleiken skole og i 2016 skulle kontorene på Tiurleiken og Bjøråsen ha et felles kontor. Vi satt alle ansatte på kontoret på begge skolene på Tiurleiken og jobbet med kontoroppgaver. I 2018 skulle kontorene deles opp og jeg valgte da å flytte over til Bjøråsen skole.

Hva er jobben din her på skolen? 

-Jeg er kontorleder og jobber mest med tall og personal. Jeg driver med personell, stillinger, lønn og fravær. På kontoret er vi 3 ansatte – Saima, Erik og meg selv. På kontoret prøver alle å dele på oppgavene så alle kan litt om hver arbeidsoppgave. Saima er spesialist på elevdelen på skolen, men Erik og jeg kan noe. På bestillinger og fakturaer er det Erik som er spesialisten, men Saima og jeg kan også rutinene. Så her kan alle litt om alt. 

Hvordan er det å være kontor leder på Bjøråsen skole?  

-Det er veldig spennende å jobbe på kontoret på Bjøråsen skole. Vi treffer elever og foreldre daglig, vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og ingen jobbdag er lik en annen.

Hvorfor valgte du å være kontor leder på Bjøråsen?

-Jeg liker å ha mange forskjellige oppgaver og det å være en kontorleder gjør at jeg får jobbe med mennesker og lærer masse nytt hver eneste dag. dette var da det beste jobb alternativet for meg, fordi det var mitt ønske da jeg startet her.  

Hva liker du mest med jobben din? 

-Det kan være mange forskjellige ting. I jobben min kan det være utfordringer rundt ansettelser og utdannelse, det kan være endringer på lønn, det kan være karakterer og skolebytter. Nå om dagen er det jo også mange utfordringer med at elevene ikke er til stede på skolen, men har hjemmeundervisning.

hun avslutter med å si at hun savner elevene i gangene og ser fram til at de kommer tilbake.

Separator image Posted in Nyheter.