Like barn leker ikke best

Blant politikere har det nylig vært snakk om innføring av et hijabforbud. Dette forbudet er et brudd på ytringsfriheten. Hadia Tajik, nestleder for Ap, mener at hijab seksualiserer unge jenter. Sylvi Listhaug, Norges eldre- og folkehelseminister, mener hijab bidrar til undertrykking av unge jenter og bør derfor ikke være lov å bruke. Når alle disse politikerne deler sine meninger rundt emnet blir ikke meningen til hijabbrukere tatt hensyn til.

I grunnlovens § 100 står det at alle har rett til å ytre seg slik de vil. Det er altså et brudd på ytringsfriheten dersom politikerne innfører et forbud mot hijab. Politikere burde ikke være de som bestemmer om det burde være et forbud mot hijab. Det er opp til enkeltmennesket selv om de vil eller ikke vil bruke hijab. Man kan altså ikke si at det er ytringsfrihet i Norge hvis man innfører dette forbudet. Det vil være ytringsfrihet, men en begrenset ytringsfrihet som gjelder kun til fordel for en viss mengde av befolkningen.

Selv om et hijabforbud er et brudd på ytringsfriheten bidrar hijab til at unge jenter blir seksualisert. Ordet «hijab» betyr å skjule eller gjemme noe. I Quranen (24:32) står det kort sagt at en kvinne skal tildekke seg i nærværet av en mann. Altså at en ung jente må tildekke seg i nærværet av en mann slik at han ikke ser henne. Hijabforbudet vil i utgangspunktet bidra til at antallet av jenter som blir seksualisert reduseres. Selveste valget av å ta på hijab er for stort for unge jenter. Det er lite sannsynlig at disse jentene vet hva plagget betyr i en såpass ung alder. Hijab i skolen bidrar til at norske skoler tar stilling til religion. Norske skoler bør forbli upartiske til religioner ved å vedta et forbud mot hijab.

I motsetning til det som står ovenfor er et hijabforbud et brudd på ytringsfriheten, og vil ikke forminske seksualisering av unge jenter. Opprinnelseshistorien til hijaben er veldig kompleks og innviklet. I forbindelse med dette kommenterte sosialantropolog Unni Wikan til Dagbladet.no at hijabens oppblomstring er ganske ny, men mange muslimske miljøer mener at denne påstanden er ukorrekt. Det står i Quranen (24:32) at en kvinne skal dekke hodet. Det står i Quranen at hun skal dekke seg i nærværet av en mann, men dette verset blir ofte tatt ut av kontekst. I vers (24:32), kun et par setninger før verset som forteller at en kvinne skal dekke seg i nærværet av en mann, står det at menn skal senke sitt blikk når de støter på en fremmed kvinne. Hovedpoenget med dette er å godkjenne at det står at en kvinne skal dekke seg til, men det er like krav for både menn og kvinner i Quranen. Påstanden om at hijabbruk i norske skoler bidrar til at skolen tar stilling til religion kan sammenlignes med bruken av K bokstaven i RLE-faget. Hvis norske skoler vil forbli upartiske til religion ved å avskaffe bruken av hijab, må de også avskaffe bruk av all religiøs symbolikk, inkludert K bokstaven i RLE.

Det viktigste politikere må huske på når de innfører et slikt forbud er kommunikasjon med dem forbudet gjelder for. Kommunikasjon bidrar til at begge sider kan diskutere deres meninger. Et godt kompromiss kan være å behandle saker hvor en person har blitt tvunget til å ta på hijab, enkeltvis. Det er ikke fornuftig å innblande jenter som ikke har blitt tvunget til å ta på hijab i saken. Det er ganske ignorant å påstå at en jente ikke kan ta valget om å ta på hijab selvstendig, bare fordi det har vært tilfeller hvor det har vært jenter som har blitt tvunget til det. Istedenfor å anta må vi kommunisere hvis det er noe vi ikke forstår. Antakelser bidrar til fordommer, og fordommer bidrar til krenkende vedtak som hijabforbud.

Kildeliste
Listhaug om hijabsaken: – Forstår at folk reagerer
Bystyret sa nei til et hijabforbud i skolen: – Oslo er en by for alle
Hijabforbud er viktig symbolpolitikk
Kongeriket Noregs grunnlov. § 100
Hijab brer seg om i Europa
Menneskerettighetsdomstol kan stoppe Listhaugs hijabforbud

Av Amama Akram

Separator image Posted in Nyheter.