Mangel på sitteplasser på Romsås senter

Mange synes at senteret kan virke skummelt. Politiet mener at det skjer mye kriminell aktivitet, derfor har de satt opp kamera rundt hele senteret. Tomasz Frelek vil forandre på dette. Frelek jobber i Romsås områdeløft. Han vil ha flere benker både i og utenfor senteret. Frelek vil gjøre senteret til en hyggelig møteplass.

“Vi vil ha flere sitteplasser på Romsås senter slik at det blir mer brukt”, sier Frelek.
Fotograf: Yasmin Jbara

Sentret blir ofte brukt til å komme seg til t-banen og dra fra t-banen. Hvis du ikke går gjennom senteret må du gå rundt. Mange synes det er skummelt på grunn av snakken om mye kriminalitet. Disse benkene skal hjelpe med å få senteret til å virke mindre intimiderende.

80% av Romsås senter blir eid av Oslo kommune, 20% blir eid privat av privatpersoner. Romsås senter er derfor da et offentlig senter. Siden høst 2019 har senteret hatt prøve benker utenfor senteret. Benkene var bare utenfor senteret og ikke inni, inne på senteret er det bare to benker ved MIX. Prøve benkene er veldig lette og kan bli flyttet på enkelt.

Det er jo blitt kjent at det skjer mye kriminalitet rundt på Romsås senter. Derfor skulle man trodd at benkene kunne gjøre senteret mer kriminelt. Frelek har ikke opplevd noen uønsket aktivitet etter at prøvebenkene kom. “Vi ser ingen sammenheng mellom benkene og de ulovlige handlingene» sier Frelek.

Frelek sier at de bare har blitt møtt positivitet med de nye benkene. Han jobber derfor for at benkene skal bli.

Dagen etter intervjuet med Frelek så tok vi turen til senteret for å spørre de som bruker senteret ofte. Der møtte vi to damer som sa de brukte benkene ofte. Berit Rolstad (81) og Randi Engh (84) sa at de pleier å sitte ofte på benkene ved MIX og at de ville ha likt flere av de benkene. De nevnte også at de har sendt klage på mangel av sitteplasser før, men at senter eierne har sagt at senteret ikke er et møtested. Frelek jobber nå for at senteret skal være mer trygt og sosialt for alle på senteret.

“Sitteplassene skal være for alle aldre. Benkene skal ikke bare være ute, men også inne”

Separator image Posted in Nyheter.