“Mulig å jobbe med fotball, selv om det er mange menn der”

Vilde Mollestad Rislaa er 28 år gammel og kommer fra Birkeland i Agder. Hun har bodd i Oslo i rundt syv år og har vært trener for Grorud IL like lenge.  

Foto: Fabricio Morais Medina Neto

«Viste ikke helt hva jeg gikk til»

Vilde startet jobben som trener samtidig som da hun flyttet til Oslo fra Birkeland. Hun fikk jobben etter at tidligere hovedtrener på Grorud IL ga henne jobben for 7 år siden. De har kjent hverandre siden videregående. Selv om hun ikke hadde noe forhold til Groruddalen fra før, og ikke visste helt hva hun gikk til, forteller hun med et varmt smil om munnen at: 

 – “Da jeg først kom opp hit, så var det så mye kjærlighet, det var så mye å lære, og det var så fint område, og jeg har aldri klart å forlate det”.

På spørsmål om hva som er best ved å være leder for barnefotballen på Grorud, behøver hun ikke å tenke seg om før hun svarer at det beste er alle ungene og foreldrene er hun blir kjent med, og får følge opp. Og ikke minst at hun hele tiden lærer noe nytt, om Groruddalen, kulturen her, religion, fortnite, og alt hun ikke vanligvis henger med på.  

Hvordan er det å ta del i fotballen som kvinne i en sport som er mest mannlig dominert for Vilde?

Fotballen er, som mange vet, og som vist i NRK-serien Heimebane, mannsdominert. Hvordan tenker Vilde om å være kvinne i denne settingen? Hun svarer etter en liten tenkepause at det egentlig ikke byr på så mange utfordringer annet enn at hun ofte får spørsmål om dette. Hun er opptatt av å gjøre det hun kan for at det skal bli flere kvinner i fotballen, og at kvinner kan få de samme mulighetene som menn. Dette er fordi det er ingen begrensninger i hva man kan lære bare fordi man er kvinne. «Så har jeg lyst til å gå foran som et godt forbilde og vise at det er mulig å jobbe med fotball, selv om det er mange menn der», legger hun til.

Hvilke utfordringer er størst for kvinner generelt innenfor fotballen? Vilde tenker seg om før hun svarer at hun tror mange jenter ikke ser på det som en mulighet å bli trener eller utøver i fotball. Hun har sett at det er flere gutter enn jenter som begynner på fotball her i Groruddalen, og spør seg selv hvorfor det er slik. Hun tror at noe av årsaken kan være andre interesser som gjør det mindre interessant å bruke tiden sin på å være trener eller spille fotball. Istedet bruker mer tid med venner og familie, og ikke minst et stort fokus på å gjøre det bra på skolen. Videre peker hun på at når det gjelder kvinnelige trenere, finnes det få av dem, noe som har gjort det mindre aktuelt for jenter å tenke på å bli trener. Samtidig ser man nå at det heldigvis begynner å komme flere kvinnelige forbilder som man kan se opp til.  

foto: Fabricio Morais Medina Neto

Rasisme på banen

I oktober 2020 var det er 12 år gammel gutt som opplevde å få rasistisk hets på banen, både fra motspilere og tilskuere, gjennom en hel kamp. Han gikk av banen i tårer på slutten av kampen. Jeg spør Vilde hva hun tenker om slike hendelser. «Det er dessverre ikke første gang jeg som trener i Grorud har opplevd at noen av mine spillere har fått rasistiske kommentarer mot seg.» sier hun. «Jeg har tidligere ikke helt visst hva jeg skulle gjøre, jeg hadde mindre erfaring enn jeg har i dag, og det har ikke vært gode nok systemer for å dekke opp om de hendelsene.» forteller hun. Når det kommer til den nevnte hendelsen sier hun at hun følte at det var på tide at noen sa ifra om at dette skjer i hverdagen til veldig mange barn og unge. Da må vi ha gode systemer som sørger for at hvis det skjer, så håndteres det på en god måte. «Og så ønsker jeg at vi skulle snakke om hvilke forebyggende tiltak vi kan gjøre i klubbene og lokalmiljøene for å sørge for mer kunnskap slik at fordommene forsvinner over tid.» avslutter hun.

Etter at saken om rasistisk hets i barnefotballen ble tatt opp i NRK, har NFF, Oslo sin samfunnsavdeling, som jobber med at alle skal bli inkludert og føle mestring og bli sett vært i kontakt med Vilde og Grorud IL flere ganger for å finne gode tiltak for å bedre situasjonen. De har diskutert annen tematikk også, som hvorfor færre jenter med ikke-etnisk norsk bakgrunn deltar i fotball. De prøver å ta tak for at det skal bli bedre. Det tror Vilde er et steg i riktig retning.  

Aktivt arbeid mot rasisme i fotballen

På spørsmål om Grorud IL har opplevd flere rasistiske hendelser siden oktober, svarer Vilde at de ikke har opplevd noe direkte, men at de har opplevd det tidligere. «Da visste jeg ikke helt visst hvordan jeg skulle håndtere det, eller hvilke systemer som finnes. Nå vet jeg det, og NFF Oslo er også ute og fronter dette.», sier Vilde. Hvis du opplever rasisme i fotballsammenheng, kan du gå inn på www.fotball.no, og trykke deg inn via NFFs rapporteringsskjema. Du kan varsle med eller uten fullt navn. Du kan varsle uansett hvilken rolle du har, spiller, tilskuer, venn eller familie.

Vilde forteller videre at Grorud IL jobber mot rasisme gjennom åpenhet og å snakke om det. «For meg, som trener, er det å bygge relasjon til mine spillere så de er trygge på at de kan komme å si det til meg. Og så er det det å snakke om hvorfor noen har de tankene.», sier hun. Hun legger til at de i Grorud IL har jobbet mye med holdninger. Spillerne skriver under på holdningskontrakter der de bestemmer hvordan deres kull skal ha det, hvordan de skal oppføre seg og hva de skal forholde seg til. Vilde tror at dette er med på å gjøre at de ungdommene som går der tør å si ifra da. Samtidig ser hun at det dessverre er ungdommer som oftere får rasismen mot seg, ikke de som kommer med de rasistiske utsagnene.