Nærmiljøkoordinator – bindeledd mellom skole og bydel

Maja Dukic Sandven er nærmiljøkoordinator på Bjøråsen skole. Hun jobber i Forebyggende enhet, som består av nærmiljøkoordinator, miljøterapeut og barnevernskonsulent. Forebyggende enhet har ansvar for å støtte barn, unge og deres familier.

Du kan finne ut mer om Forebyggende enhet i deres infobrosjyre, her får du vite litt mer om hva en nærmiljøkoordinator jobber med.

Foto: Ilayda Secici

Hva er en nærmiljøkoordinator?
Nærmiljøkoordinatoren er et bindeledd mellom skolen og bydelen. Bydel Grorud er satt sammen av Skolehelsetjenesten, Aktivitetsenheten, Barnevernstjenesten og NAV. Min oppgave er å knytte kontakt mellom disse og skolen, elever, foreldre og ledelsen.

Nærmiljøkoordinatoren har også ansvar for å finne tilbud til elever etter skolen.  Da må man undersøke hva slags behov de unge har, og finne aktiviteter som er ønsket på skolen.  Å drive medvirkningsarbeid betyr at du skal snakke med de som bor rundt i nærmiljøet og få innspill til hva de ønsker av tilbud på skolen.

Koordinatoren skal sørge for at det finnes gode systemer slik at skolen og hun skal snakke om hvordan det kommer til å være på skolen og nærmiljøet i tiden framover.

Maja bruker mye tid med elevene og har ansvaret for alle elever på skolen.  Hun har f.eks en stor rolle når det gjelder elevråd og referansegrupper på skolen, hvor hun prøver å finne ut av hvem kan hjelpe til, og hvordan vi kan samarbeide bedre på. Hun er også med på Skolefrokost. Her må hun finne ut av hvordan man ordner skolefrokost, hva vi vil ha å spise og hvordan få til det praktiske.

Nærmiljøkoordinatoren samarbeider tett med FAU (foreldreutvalget). De har diskutert anmerkninger, friminutt, hva de ønsker skal skje i friminuttene og hvordan skal vi ha det på skolen.

Målet for nærmiljøkoordinatoren er at alle som går på skolen og foreldrene deres skal vite om lavterskeltilbudene i Bydel Grorud og at de skal få rask og riktig hjelp. Tanken er å samle nærmiljøet. Familier eller skolen skal ikke stå alene. Vi skal føle at vi har et helt nærmiljø rundt oss, sånn at vi vet hvor vi får hjelp.

Simone Pedersen, Kametii Osman & Ilayda Secici