Rektor på Bjøråsen skole

Alle de som jobber på Bjøråsen skole elsker medarbeiderne sine, elevene og spesielt jobben sin og en av dem er Rachid Sealiti. Han er den nye rektoren på Bjøråsen skole. Han har vært rektor siden starten av skoleåret, men har jobbet på skolen siden sent i 2018. Selv om han ikke har jobbet som rektor lenge så stoler elevene og lærerne på ham, man kan se at han bryr seg om elevene og medarbeiderne hans og at han kommer til å gjøre lat han kan for å gjøre skolen til en trygg og komfortabel plass.

Foto: Simone Pedersen

Hvordan er det å være ny rektor?
Å være ny rektor er jo kjempeutfordrende, men jeg synes samtidig at det er kjempegøy. Jeg får muligheten til å gjøre noe jeg liker og har utdanna meg til, men samtidig krever det mye tid, tenkning og kjenner at jeg får mer ansvar.

Hva er din visjon for skolen?
Min visjon for skolen at vi  skal åpne dører mot fremtiden og mot verden for eleven og skape mulighetene for at elevene skal lykkes. Elever er jo fremtidsledere, det er dere kommer til å ta Norge over etter at vi eldre forsvinner, så det er viktig at dere får riktig verktøy og riktig kompetanse til å utvikle videre i en positiv retning.

Hvorfor ville du bli rektor?
Jeg brenner veldig for skole, jeg brenner for samfunnet, og jeg brenner for elevene. Som jeg sa, så er ikke elever bare elever – dere er jo fremtidsledere, så å være rektor eller å jobbe generelt på skole er noe som har vært min drøm siden jeg var seks år».

Fortell litt om deg selv og hvor du kommer fra
Jeg er en mann på trettifem år. Opprinnelig er mamma og pappa fra Marokko, men jeg er født i Norge. Jeg har bodd i ulike deler av verden. Jeg har studert lenge og jobbet som lærer før jeg ble rektor. Ellers i fritiden så driver jeg både med kunst og er glad i løping og matlagning så det er litt om meg.

Hva er jobben din her?
Jobben min her er å styre, å bruke ressurser riktig, organisere skolen slik at elevene får de beste mulighetene til å lære. Man skal ta vare på elever, lærerne og alle som jobber her.

Hvordan er det å være rektor?
Det  er et kjempestort ansvar. Det krever mye tid og energi, men samtidig så synes jeg det er kjempegøy. Jeg jobber med oppgaver som av og til er vanskelige å få til, men da er det viktig å ikke gi opp.