Romsås får et nytt utseende

“Vi vil gjøre nærmiljøet på Romsås mer innbydende”

Onsdag ettermiddag var journalist Jorunn Lindegård og fotograf Yasmin Jbara ut på oppdrag på Romsås senter, hvor de intervjuet Tomasz Frelek fra Romsås områdeløft. Der intervjuet de han om sitt nye prosjekt. Prosjektet til Frelek går ut på å lage et stort veggmaleri ved inngangen av nærområdet på Romsås.

Frelek forklarte prosjektet som noe nytt og spesielt for Romsås. Prosjektet skulle vise Romsås sine indre farger. Romsås er et bosted med inngang til fin natur. Den spesielle naturen til Romsås skulle bli satt lys på og vist frem med hjelp av prosjektet til Frelek.

Fotograf: Yasmin Jbara

Frelek var opptatt av at innbyggerne på Romsås skulle få være med å bestemme hva maleriet skulle være. Det skulle være et prosjekt i samarbeid med folket. Det var spesielt viktig at ungdommene skulle være med sier Frelek.

“Ungdommene på Romsås er den nye generasjonen her, det er viktig at de får bestemme. Ungdommenes stemmer er de viktigste, men alle aldersgrupper skal få være med.”

Veggmaleriet skal bli malt i samarbeid med en artist. Denne veggen kommer til å bli lett å legge merke til og blir en positiv overraskelse for de i nærmiljøet.

Under intervjuet spurte vi han om hvor de får midlene sine fra for dette prosjektet, og til dette svarte han: “Det koster mye penger, men områdeløftet har et budsjett som de har forholdt seg til.”

Frelek brenner for dette prosjektet. Han sier at veggmaleriet kan gjøre slik at Romsås blir løftet frem. Groruddalen og Romsås blir ofte pratet om i media i et negativt lys, veggmaleriet kan gjøre slik at Romsås blir et mer hyggeligere sted og dermed blir oppfattet i et positivt lys i media.

Frelek håper på å få et godt resultat fra nærmiljøet. Det eneste han er bekymret for er tiden.
“Prosjektet må bli gjort kjapt. Beboere på Romsås fortjener raskere endringer i sitt nærmiljø. Det er det vi skal ha fokus på fremover”.

Prosjektet kan gjøre slik at Romsås får et bedre utseende, og kommer dermed bedre ut i media. Romsås og Groruddalen blir ofte pratet som drabantbyer, og med denne fine veggen håper Frelek å lyse opp Romsås.

Separator image Posted in Nyheter.