Trenger vi egentlig lekser på skolen?

Det er mange ungdommer som ikke kan få hjelpe med leksene sine hjemme. Noen bor til og med så trangt at de ikke får nok ro til å gjøre lekser. Kanskje deler man rom med søsken. Dette påvirker karakterene. Men bør det være sånn at det er noen som får hjelp hjemme, mens andre ikke? Bør skolesystemet forandre på læremåtene sine?

Er det nødvendig med lekser?

Det er mange som mener at man ikke trenger lekser. Forskning viser at elever med lekser på skolen presterer bedre, men annen forskning viser det motsatte. Det er ungdommer som ikke har foreldre som har tid til å hjelpe barna sine og ikke alle forelder ha kompetanse til å hjelpe barna sine med lekser. Det er også mange barn og unge som ikke vil ha hjelp. Noen av disse barna strever mye med lekser. Mange bruker mye tid på de og andre gir opp. 

Det er mange ungdommer som har søsken de må passe så de får ikke tid til å gjøre leksene sine. Det stor spørsmålet er om dette er urettferdig. Bør skolene ha et slikt system eller bør de finne andre løsninger som kan erstatte lekser eller er det ikke mulig å kutte ut lekser?

Men hvordan kan vi være sikker på om elevene som presterer bedre med lekser ikke gjør det dårligere uten lekser? Er det urettferdig for de som vil ha lekser da? Hvem er det som skal bestemme dette i det hele tatt?

 

Lengre skoledag istedenfor lekser?

Kan en lengere skoledag erstatte leksene til elevene? Det er skoler som har gjort dette og det viser seg at elevene presterer enda bedre. Bør alle skoler bytte ut lekser med lengere skoledag? Det er mange grunner til dette, men det er også noen ulemper med dette. En av de er at elevene ikke får gått gjennom det de har lært på skolen hjemme. Det er mange som mener dette er viktig. 

Er det bedre med lengere skoledag får elevene lekser? De har kanskje ikke noe etter skolen, men hvor mange skoletimer må erstattes? Kommer elevene til å klare å konsentrere seg på skolen hvis det er lengere skoledag? Er det en grense på hvor lenge elvene skal være på skolen?

 

Er etterskoletilbud en løsning? 

Kan etterskoletilbud være en løsning for de som trenger hjelp med lekser og hva går etterskoletilbud ut på? Er det noen ulemper med det og kan det være vanskelig å få elevene til å delta og kommer de som trenger hjelp å bruke dette tilbudet?

Det som gjør etterskoletilbud er bedre løsning er at alle kan få hjelp med leksene sine, men det er også noen negative ting med det. For det første er det ikke obligatorisk så elever må ikke møte opp. Etterskoletilbud er noe elvene kan velge så det er ikke sikkert at de som trenger hjelp kommer til å delta. Det kan være mange grunner til det. En av grunnene kan være at de må være hjemme. Er etterskole-tilbud en løsning likevel da? Et annet spørsmål er om det er rettferdig å straffe de som liker å gjøre lekser, med tanke på at de må delta hvis det blir obligatorisk? 

 

Hva er riktig? 

Det er mange fordeler og ulemper med lekser. En av fordelene med lekser er at man øver seg på temaer man har hatt på skolen, men der er mange som bruker mye tid eller ikke får hjelp med lekser. Det å ha lengre skoledag kan være en løsning for de som bruker veldig lang tid på leksene sine. Dette kan også være ganske slitsomt, men det er også slitsomt å sitte 3 timer med lekser. Da kan kanskje etterskole-tilbud være svaret. Problemet er bare at det ikke er alle som deltar etter skoletid, selv om det er en stor hjelp for mange. Man kan ikke gå ut ifra at alle som trenger det, møter opp.

 

Så hva gjør vi?

Er fordelen med lekser så stor at man bør fortsette med det? Dette bør diskuteres av skole, foresatte og elever. Det finnes bedre løsninger og hver enkelt skole bør være åpen for å diskutere dette. Personlig skulle jeg gjerne skulle jeg gjerne hatt en lengre skoledag hvis jeg slapp å gjøre lekser på fritiden.